ADDRESS

Swedenborgsv 221
125 45 Stockholm

PHONE

070-334545

Nackspärr

Nackspärr eller nackont är en av de vanligaste diagnoser som en Kiropraktor behandlar.

Nackspärr-behandling-för-ont-i-nacken-hos-Ontiryggen.se

Varför får du Nackspärr?

Orsaken till nackspärr kan vara många men dom vanligaste är monotona arbetspositioner som att sitta framför datorn med ogynnsam position av din nacke, svag muskulatur i och omkring nacken, dålig ”sovställning” med mera…

Det finns även orsaker som reumatiska, infektiösa, degenerativa och andra medicinska orsaker som bör behandlas av sjukvården.

Många patienter beskriver att de suttit i drag. Det är inte lätt att förklara hur drag kan ge nackspärr, men av erfarenhet vet vi att det är så.

När nackspärr uppkommer kan det upplevas obehagligt och stressande för den drabbade. För oss som kiropraktorer är det dock något vi behandlar varje dag. Vi har som uppgift att informera, vägleda och behandla så adekvat som möjligt.

Vi undersöker nacken med ortopediska, neurologiska samt kiropraktiska tester för att ställa så korrekt diagnos som möjligt. Om vi upplever att symptom samt testerna påvisar diagnoser som vi kiropraktorer inte kan behandla så skickar vi patienten direkt vidare till en vårdcentral eller sjukhus.

Men de vanligaste orsakerna till nackspärr är ”inskränkta” eller ”låsta” facett leder i nacken vilket har byggt upp en obalans.

Vi behandlar lederna samt relevanta muskler så försiktigt som möjligt för att återställa balansen. Behandlingen är långsiktigt och du får olika stabilitetsövningar och rehabiliteringsövningar för att du själv ska ha tillräckligt med redskap för att hjälpa dig själv till en mer balanserad vardag utan nacksmärta.