ADDRESS

Swedenborgsv 221
125 45 Stockholm

PHONE

070-334545

Idrottsskador

Råkat ut för en skada i samband med träning, match, lopp, tävling eller som följd av för hård intensiv upptrappning?

Bild-på-häcklöpning-på-Ont-i-Ryygen

Det finns många olika typer av skador du som idrottare kan få Här är är en lista över vanliga skador och problem som du som aktiv inom idrott riskerar att få :

  • Vrickad fot
  • Ländryggsvärk
  • Löparknä
  • Hopparknä
  • Axelvärk vid aktivitet
  • Höftsmärtor

 

Behandling och hjälp för din skada

Vi hjälper dig som fått en idrottsskada och du får snabbt och effektivt rätt behandling och hjälp av oss. Vi har alltid varit i kontakt med idrottare från elit inom basket, simning, fotboll, handboll och hockey till ”vanliga” motionärer. Vi vet oavsett vilken nivå man befinner sig på så vill man bli frisk och aktiv så snabbt som möjligt på ett säkert sätt. Vi använder oss utav olika instrument och material för att få den aktive på rätt spår igen.